MATILDA RODIN
Show menu
Medicinväskan

Medicinväskan

Medicinväskan är skapad med Squarespace, mitt uppdrag var att skapa en ny layout. Layouten skapades med hjälp av Squarespace designverktyg, HTML och CSS.

Tekniker:

· Squarespace
· CSS
· HTML
· Layout
· Photoshop

Länk till hemsida:

medicinväskan.se