MATILDA RODIN
Show menu
AB Gårdscisterner

AB Gårdscisterner

AB Gårdscisterner är både en vanlig webbsida och en webbshop, denna sida skapades i WordPress och WooCommerce (för webbshopen). Mycket av arbetet med denna webbsida var back-end och PHP, CSS, HTML och jQuery användes i arbetet. Förutom dessa språk användes även pluginet “Advanced Custom Fields” och “Revolution slider”.

Tekniker:

· Wordpress
· WooCommerce
· PHP
· CSS
· HTML
· Revolution Slider
· Advanced Custom Fields

Länk till hemsida:

abg.se